EP-AWARDEES

ขอแสดงความยินดี TCAS64
"เพราะทุกคน ทุกอาชีพ ขับเคลื่อนโลกได้"
ผลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 1-3 นักเรียนของครูเก่งทุกคนเลย ขอแสดงความยินดีด้วยนะ และขอให้ผลสอบรอบต่อไป ติดกันทุกๆคนตามที่ปรารถนาไว้
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image